Blog

Robert van Son

Strategy Consultant
Find me on:

Recent Posts

In vijf stappen naar de cloud

Om iedereen mee te krijgen in een ingrijpend proces als cloud transitie is het nodig om vooraf goed in gesprek te gaan met de klant. Wat gaan we eigenlijk doen? Wat verwacht men? Wat moeten eindgebruikers straks allemaal kunnen doen na de transitie?

Gestroomlijnd de cloud in

Veel bedrijven willen hun IT naar de cloud migreren, hét punt waarop het vaak vastloopt? Chaos tijdens de uitvoering, omdat er geen plan is dat de overall transitie beschrijft. Een plan waarin staat wie wat wanneer gaat doen en waar de verantwoordelijkheid ligt. Dit resulteert in een situatie [...]

Weg met de processen, laat de mens zijn werk doen

Heb jij de ambitie om de stap te zetten naar een digitale transformatie? Vervang je managers en oude werkprocessen dan voor medewerkers met eigen verantwoordelijkheid. Vertrouwen in het personeel is essentieel voor een succesvolle digitale transformatie.

T-shaped professionals onmisbaar na migratie naar de microsoft cloud

Transformatie van de IT-afdeling is een essentiële stap die je als organisatie moet zetten als je vanuit de cloud wilt gaat werken. Er zal dan werk verdwijnen, maar migratie naar de microsoft cloud levert ook nieuw en ander soort werk op waarbij de T-shaped professional een belangrijke rol [...]

Maak je IT-afdeling klaar voor de cloud

Denk je erover om je IT-systeem naar de cloud te verhuizen? Dan heb je meer nodig dan een afvalbak voor de server. Wil je je IT-afdeling transformeren, dan is een ‘squad’ onmisbaar.

DevOps: Werkwijze van een DevOps team

Als we alle rollen die nodig zijn voor het ontwikkelen en beheren van een IT-oplossing bij elkaar brengen in een DevOps team, moeten we even stil staan bij de manier van werken.

DevOps: Budgetteren in een DevOps organisatie

Laat ik maar alvast beginnen met de conclusie: een goed budget wordt altijd overschreden. Dat kan er maar uit zijn.

DevOps: Ook management is Nooit Af

Deze blog dwaalt een beetje af van wat we doen bij Wortell, maar het is goed om te kijken wat het Nooit Af principe betekent voor het management en in het bijzonder voor het middenkader bij veel organisaties.  In mijn blog Een Nooit Af organisatie leg ik uit dat we gaan werken met zelfsturende [...]

DevOps: Een Nooit Af organisatie

In mijn vorige blog heb ik uitgelegd waarom de oplossingen die we bedenken en realiseren Nooit Af zijn. Het is dus beter hier vanaf het begin van uit te gaan. Dus niet eerst uitgebreid ontwerpen en bouwen, maar realiseer zo snel mogelijk een Minimal Viable Product (MVP) en breng dit live. [...]

DevOps: Als het toch Nooit Af is

Begin december verscheen het tweede boek van Martijn Aslander en Erwin Witteveen, Nooit Af. In dit boek worden grote en kleine zaken bekeken met het uitgangspunt: het is Nooit Af. Eens kijken wat er gebeurt als we dat doen bij IT-oplossingen. En cloud oplossingen in het bijzonder.

1 2 3